Συναρτήσεις: Σ.Λ. (Κ.Ε.Ε)

Διεύθυνση

Ασκληπιού 62, 42100, Τρίκαλα

Τηλέφωνο

2431036733

Email

info@efklidis.edu.gr