Βάση Ασκήσεων

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε τάξη καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους μέσα στο Φροντιστήριο.

Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα 4 ώρες/εβδ.
Γεωμετρία 2 ώρες/εβδ.
Φυσική 3 ώρες/εβδ.
Χημεία 2 ώρες/εβδ.
Αρχαία Ελληνικά 3 ώρες/εβδ.
Νέα Ελληνικά 2 ώρες/εβδ.
Σύνολο 16 ώρες/εβδ.


1.Είναι ίσως η βασικότερη τάξη που ο μαθητής προλαβαίνει να καλύψει κενά του Γυμνασίου και να μάθει να σκέφτεται συνθετότερα. Τελειώνοντας χωρίς κενά τη χρονιά ο μαθητής δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη Β και Γ Λυκείου.

2. Είναι τάξη προετοιμασίας σε βάθος και προσανατολισμού. Τάξης υποδομής.

3. Ο μαθητής με υψηλούς στόχους επενδύει στην Α΄Λυκείου.