Βάση Ασκήσεων

                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    

                                             

 

 Είσαστε  φυλακισμένος  και  το  κελί  σας  έχει  δύο  πόρτες, την  κάθε  μία  από  τις  οποίες  φρουρεί  από  ένας  φύλακας. Ο  ένας  από  αυτούς  λέει  πάντα  αλήθεια  και  ο  άλλος  πάντα  ψέματα, αλλά  εσείς  δεν  γνωρίζετε  ποιος  είναι  ποιος. Γνωρίζετε  επίσης, η  μία  από  τις  πόρτες  οδηγεί  στην  αίθουσα  βασανιστηρίων  και  η  άλλη  έξω  από  τη  φυλακή  σας.  Οι  φύλακες  δεν  θα   σας  αποτρέψουν  να  ανοίξετε  μία  πόρτα  μόνο  και  να  ακολουθήσετε  τον  δρόμο  σας.  Αν  έχετε  δικαίωμα  να  κάνετε  μία  μόνο  ερώτηση  σ’ ένα  μόνο  φύλακα, ποια  θα  είναι  αυτή  ώστε  να  αποκτήσερτε  την  ελευθερία  σας ;

 

                                                     Απάντηση

Η ερώτηση είναι η εξής: "Αν ρωτήσω τον άλλο φύλακα από που θα πάω τι μου πεί;"

 Μετά επιλέγουμε την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που μας έδειξε ο φύλακας.