Βάση Ασκήσεων

Σ΄ όλους  τους μαθητές …και λίγο πιο ξεχωριστά του φροντιστηρίου μας, που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. , ευχόμαστε καλές σπουδές. Να είναι τα χρόνια αυτά όσο καλύτερα,γεμάτα και ουσιαστικότερα γίνεται.