Έφτασε πάλι η ώρα των εξετάσεων. Κι εμείς, θα πάμε με κέφι να τους πούμε - 

όσα ξέρουμε - απ' αυτά τα λίγα που θα μας ρωτήσουν. Αυτά που μάθαμε είναι 

περισσότερα... είναι πλούτος μας. Λίγον απ' αυτόν θα μοιραστούμε μαζί τους.

Εξ' άλλου μένει πάλι σ' εμάς, δεν τον χάνουμε!!!

Καλή επιτυχία!!!