ΑΣΟΕΕ - Αθήνας


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο


ΠΑΝΤΕΙΟΣ


Πανεπιστήμιο Πάτρας


Γεωπονική Αθηνών


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Πανεπιστήμιο Κρήτης


Πανεπιστήμιο ΠΕΙΡΑΙΑ


Πολυτεχνείο Κρήτης