Βάση Ασκήσεων

Με απόφαση του Συλλόγου Φροντιστών του Νομού Τρικάλων (Σ.Φ.Ν.Τ) τα φροντιστήρια σήμερα 02-02-2012 θα παραμείνουν κλειστά.