Βάση Ασκήσεων

                                                   ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

 

Μια  μεγάλη  εκτύπωση!  Μ΄ έναν  υπολογιστή  τυπώσαμε  δύο  αριθμούς:  τον  21995      και  τον  51995    .  Πόσα  ψηφία  τυπώθηκαν  συνολικά; 

 

 (Πρόβλημα του V.Pushnya, μαθητή Α΄ τάξης του Λυκείου στο περιοδικό Quantum 1995)

 

                                                     Απάντηση 

 

Τυπώθηκαν 4 ψηφία! Τα 1, 2, 5, 9....