Βάση Ασκήσεων

  • Για τις τάξεις του Γυμνασίου τα μαθήματα ξεκινούν στις 12 Σεπτεμβρίου.
  • Για τις τάξεις του Λυκείου τα μαθήματα ξεκινούν στη 1 Σεπτεμβρίου.

Καλή Αρχή....