Βάση Ασκήσεων

Δευτέρα, 17 Ιουνίου, αρχίζουν τα θερινά μαθήματα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου.
♦ Τιμές μειωμένες
♦ Έκπτωση στα αδέρφια
♦ Επιπλέον έκπτωση στους πολύτεκνους
Θα αντιμετωπίσουμε την καλοκαιρινή έντονη ζέστη της Θεσσαλίας με «θάρρος». Και μετά… άλλος βουνό, άλλος θάλασσα, άλλος και τα δύο, ώστε να γυρίσουμε το Σεπτέμβριο έτοιμοι να… μάθουμε!!!