Βάση Ασκήσεων

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε τάξη καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους μέσα στο Φροντιστήριο.


Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατευθύνσεις
Μαθήματα
Ώρες
Θετική Κατεύθυνση
Άλγεβρα (Γεν. Παιδείας)
2(3)ώρες/εβδ.
Γεωμετρία (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Φυσική (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Χημεία (Γεν. Παιδείας)
1 ώρα/εβδ.
Αρχαία Ελληνικά (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Έκθεση
2 ώρες/εβδ.
Ιστορία (Γεν. Παιδείας)
1 ώρα/εβδ.
Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
4 ώρες/εβδ.
Φυσική (Κατεύθυνσης)
3 ώρες/εβδ.
Χημεία (Κατεύθυνσης)
2 ώρες/εβδ.
Σύνολο:
21 ώρες/εβδ.
Θεωρητική Κατεύθυνση
Άλγεβρα (Γεν. Παιδείας)
2(3) ώρες/εβδ.
Γεωμετρία (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Φυσική (Γεν Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Χημεία (Γεν. Παιδείας)
1 ώρα/εβδ.
Αρχαία Ελληνικά (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Έκθεση
2 ώρες/εβδ.
Ιστορία (Γεν. Παιδείας)
1 ώρα
Αρχαία Κατεύθυνσης
3 ώρες/εβδ.
Λατινικά
2 ώρες/εβδ.
Σύνολο:
17 ώρες/εβδ.
Τεχνολογική Κατεύθυνση
Άλγεβρα (Γεν. Παιδείας)
2(3) ώρες/εβδ
Γεωμετρία (Γεν Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Φυσική (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Χημεία (Γεν. Παιδείας)
1 ώρα/εβδ.
Αρχαία Ελληνικά (Γεν. Παιδείας)
2 ώρες/εβδ.
Έκθεση
2 ώρες/εβδ.
Ιστορία
1 ώρα/εβδ.
Μαθηματικά (Κατεύθυνσης)
3 ώρες/εβδ.
Φυσική (Κατεύθυνσης)
3 ώρες/εβδ.
Σύνολο:
20 ώρες/εβδ.

 

Οι ώρες στην ( ) προστίθενται στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος και διδάσκονται δωρεάν.

 1. Είναι τάξη "προσομοίωσης" για την Γ΄ Λυκείου.

2. Γίνεται Δομική εργασία και εμβάθυνση σε έννοιες, συνέχεια της Α΄ Λυκείου.

3. Καλλιεργείται η πολυπλοκότητα και ανάλυση σύνθεση σκέψεων. Γίνονται σύνθετες εργασίες.

4. Ο μαθητής "απομυθοποιεί" τις εξετάσεις, βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα ώστε στη Γ΄ Λυκείου να αποφύγει σφάλματα και να διεκδικήσει το άριστα.