Βάση Ασκήσεων

Δείτε τα πακέτα μαθημάτων που διδάσκονται σε κάθε τάξη καθώς και τις ώρες διδασκαλίας τους μέσα στο Φροντιστήριο.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Τάξεις
Μαθήματα
Ώρες
Α ΄Γυμνασίου Μαθηματικά 4 ώρες/εβδ.
Αρχαία -Νέα 4 ώρες/εβδ.
Σύνολο: 8 ώρες/εβδ.
Β ΄Γυμνασίου Μαθηματικά 4 ώρες/εβδ.
Φυσική 1 ώρες/εβδ.
Χημεία 1 ώρα/εβδ.
Αρχαία- Νέα
4 ώρα/εβδ.
Σύνολο: 10 ώρες/εβδ.
Γ ΄Γυμνασίου Μαθηματικά 5 ώρες/εβδ.
Φυσική 1 ώρα/εβδ.
Χημεία 1 ώρα/εβδ.
Αρχαία- Νέα 4 ώρες/εβδ.
Σύνολο: 11 ώρες/εβδ. 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα...
 

1. Η διδασκαλία των μαθηματικών στις τάξεις του Γυμνασίου έχει σκοπό κατ' αρχήν να μυήσει τους μαθητές στην απλή αρχική μαθηματική σκέψη και φιλοσοφία. Γι αυτό στην αρχή γίνεται αναφορά και συζήτηση για το τι είναι η μαθηματική επιστήμη. Ξεκινάμε απ' την Ιστορία των Μαθηματικών και περιληπτικά φτάνουμε στο σήμερα. Σ' αυτή την περιληπτική διαδρομή ο μαθητής πιθανότατα έχει "ερωτευθεί" τα μαθηματικά και ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού έχει κερδηθεί.

2. Αρχίζει η παράδοση κάθε κεφαλαίου πάντα με ιστορικές αναφορές και εξήγηση περί της εξέλιξης και αναγκαιότητας του αντικειμένου τονίζεται όσο πιο απλά γίνεται η θεωρία και περνάμε στη μετάβαση μαθηματικών ορολογιών και δομών. Διευκρινίζονται δύσκολα σημεία και διατυπώνονται παραδείγματα από τον καθηγητή και ζητούνται αντίστοιχα κι απ' τον μαθητή.

3. Λύνονται ασκήσεις, με συμμετοχή του μαθητή, κλιμακούμενης δυσκολίας. Φροντίζουμε στη φάση αυτή να μπει ο μαθητής σε διαδικασία σκέψης, να φανταστεί να του κεντρίσουμε την έμπνευση.

4. Δίνονται στο σπίτι ασκήσεις παρόμοιας δυσκολίας με του αντίστοιχου μαθήματος.

5. Στο επόμενο μάθημα, αφού γίνεται έλεγχος της δοθείσας δουλειάς, λύνονται δυσκολότερες ασκήσεις και προβλήματα απ' το σχολικό βιβλίο ή από σημειώσεις δικές μας ή από βοηθητικά βιβλία.

6. Οι μαθητές εξετάζονται ώστε να γίνει έλεγχος των γνώσεών τους. Γίνονται συχνά και πολλές ερωτήσεις στον καθένα είτε από το θρανίο είτε στον πίνακα.

7. Γίνονται τεστ ολιγόλεπτα, ωριαία διαγωνίσματα και επαναληπτικά διαγωνίσματα εκτός ωρών διδασκαλίας.

8. Γίνεται απολογισμός της κάθε ενότητας από μαθητές και καθηγητές. Κριτική, σχόλια, παρατηρήσεις για το πώς πήγαμε ώστε να διορθώσουμε την πορεία μας στην επόμενη ενότητα.
9. Σ' όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας προσπαθούμε να διατηρούμε το κέφι του μαθητή για την απόκτηση της γνώσης. Με εμβόλιμα σχόλια και αναφορές θέλουμε, εκτός από τα μαθηματικά, να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας τουλάχιστον και μια πρόθεση αναζήτησης. Να θέλουν να "αφουγκράζονται" τον κόσμο. Να μπαίνουν στο παιχνίδι της ζωής όσο θετικότερα γίνεται. Να μαθαίνουν και να χαμογελούν γι αυτό!!!

10. Ειδικότερα στη Γ ΄Γυμνασίου η προσπάθεια είναι εντονότερη γιατί είναι η βασικότερη τάξη (μαζί με την Α΄Λυκείου) για δημιουργία σωστής μαθητικής και όχι μόνο υποδομής.

11. Βασική τέλος επιδίωξη η σύνδεση της Μαθητικής επιστήμης της κατ' εξοχήν θεωρητικής επιστήμης με την καθημερινότητα. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να κατανοήσει ο μαθητής πως η κάθε μαθηματική επινόηση είναι άμεσα συνδεδεμένη και έχει εφαρμογή σε ζητήματα πρακτικά. Καλλιεργεί ψυχή και μυαλό. Αυξάνει φαντασία και δίνει έμπνευση. Απαιτεί δομικές εργασίες, επίπονες λογικές. Οικοδομεί χαρακτήρα οργανωτικό, απαιτητικό. Ικανό να δημιουργεί φόρμες αλλά και να κινείται σ' όλες τις διαστάσεις. Να δημιουργεί!!!

 

2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 Διαβάστε περισσότερα...

 
Το Φροντιστηριακό μάθημα των αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο επιδιώκει την βαθμιαία εξοικείωση των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό λόγο συνολικά, τόσο στο επίπεδο του γλωσσικού συστήματος (γραμματική και σύνταξη), όσο και στο επίπεδο του λεξιλογίου και της κατανόησης κειμένου. Επίσης επιδιώκει να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η νεοελληνική γλώσσα έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί συνέχεια και εξέλιξή της, να αποκτήσουν έτσι μια βαθύτερη γνώση της γλώσσας και να διευρύνουν το γλωσσικό τους κώδικα. Η προσέγγιση της ύλης περιλαμβάνει:

 

1. Μεταφορά στη νεοελληνική γλώσσα των σχολικών κειμένων.
2. Επεξεργασία των λεξιλογικών σημασιολογικών στοιχείων, με σύνδεση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας και με κατάλληλες ασκήσεις (ομόρριζα παράγωγα σχηματισμός προτάσεων σύνθεση ή ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους μέρη).

3. Νοηματική και ιδεολογική προσέγγιση των κειμένων με κατάλληλες ασκήσεις (ανάγνωση σύντομων παράλληλων κειμένων μεταφορά απλών προτάσεων από την αρχαία στη νέα ελληνική γλώσσα και αντίστροφα) με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές το λόγο των αρχαίων προγόνων μας, όπου μέσα στα κείμενα αντικατοπτρίζεται ο πολιτισμός τους.

4. Γνώση της μορφολογίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας (γραμματικής και συντακτικού)

5. Εμπέδωση της γνώσης τους με τις ασκήσεις και τις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και πακέτο συμπληρωματικών με κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας που έχουν στόχο την όξυνση της κριτικής ικανότητάς τους.

 

3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 Διαβάστε περισσότερα...

 
1. Βάση για την Έκφραση Έκθεση των τάξεων του Λυκείου αποτελεί η αναθεωρημένη από το Υπουργείο προσέγγιση του μαθήματος των Νέων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

 

2. Γι αυτό στο Γυμνάσιο: Ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή δίνεται στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, στην περιληπτική απόδοση των κειμένων, στην εύρεση συνωνύμων και ανωνύμων αλλά και την ετυμολογία των συνθέτων. Επίσης, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, βασικός διδακτικός στόχος αποτελεί και η εκμάθηση της έννοιας και της δόμησης της παραγράφου έτσι, ώστε ο μαθητής να κατανοήσει και να εμπεδώσει τις τεχνικές γραψίματος της έκθεσης του Λυκείου.

3. Όσα αναφέρθηκαν καταδεικνύουν το στόχο και δείχνουν το δρόμο. δρόμος που γίνεται λεωφόρος με την εμπεριστατωμένη νοηματική επεξεργασία των κειμένων. διαδικασία επίπονη αλλά διόλου δυσάρεστη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές εκθέτουν απόψεις, προβληματίζονται και γράφοντας δημιουργούν. Με την προσωπική κατάθεση γνώμης το ενδιαφέρον τους μεγιστοποιείται και έτσι ο διδάσκων δράττεται της ευκαιρίας να εμφυσήσει το πάθος και την αγάπη για το εξωσχολικό βιβλίο στους μαθητές.